Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 1703Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 23 februari 2017 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer

Ondergrondse infra B.V voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van werkzaamheden

aan de aardgastransportleiding Terneuzen-Oostburg (modificaties 8 en 9), gelegen aan de

Isabellaweg in IJzendijke.