Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 1474

Gepubliceerd op 17 februari 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Publicatie watervergunning V64540 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Bennebroekerweg en de Nelson Mandeladreef te Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 15 februari 2017 een vergunning verleend aan Schiphol Area Development Compagny NV voor:

a. het dempen van 386 m² overig oppervlaktewater;

b. het verbreden van bestaande watergangen en kavelsloten en de aanleg van nieuwe

watergangen en het hierbij graven en hebben van 2.001 m² oppervlaktewater

c. het verwijderen van dammen met duikers;

d. het aanbrengen van een dam met duiker Ø 800 mm lang 12 m.

In kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, een en ander ter plaatse en in het kader van het bouwrijp maken van het Entree Gebied Schiphol Trade Park ter hoogte van de Bennebroekerweg en de Nelson Mandeladreef te Hoofddorp, als onderdeel van de gehele inrichting van het Schiphol Trade Park.

 

De stukken liggen tot en met 29 maart 2017 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.

 

Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Th. van Urk van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063489.

 

Leiden, 15 februari 2017

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl