Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 11534Plannen | overigOntwerp wijzigen tijdelijke watervergunning paviljoen Pier 7 Badstrand Vlissingen, documentnummer 2017044880

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 31 mei 2017 een aanvraag ontvangen van de heer F. Damen, Vroonweg 2 te Biggekerke (hierna: aanvrager). De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van voorschrift 5 van de watervergunning die op 20 april 2017 onder nummer 2017014785a aan aanvrager is verleend. De aanvrager vraagt dit voorschrift zodanig te wijzigen dat opbouw, exploitatie en afbouw van het strandpaviljoen Pier 7 mogelijk is in de periode 1 maart tot 31 oktober van het jaar. Pier 7 is het strandpaviljoen ter plaatse van het Badcaisson op het badstrand te Vlissingen.