Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 10817Overige overheidsinformatiePeilbesluit Campen ter inzage

Voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit voor het gebied Campen is het gehele proces doorlopen. De algemene vergadering van het waterschap heeft op 16 november 2017 het definitieve peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit Campen ligt vanaf 1 december 2017 tot 12 januari 2018 ter inzage via www.overheid.nl. Na de inzagetermijn wordt het nieuwe peilbesluit van kracht. Beroep instellen is in beginsel alleen mogelijk indien u eerder een zienswijze heeft ingediend. Het beroep dient u te richten aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.