Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 10791Overige overheidsinformatieVaststelling peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op

04 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Vleuten – de Meern en Leidsche Rijn 2017 is vastgesteld. In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

 

Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap zienswijzen ingediend. Het peilbesluit is naar aanleiding van deze zienswijzen niet aangepast.

 

Stukken inzien

U kunt het peilbesluit en het inspraakrapport van 23 november 2017 tot en met 3 januari 2018 inzien op:

- het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op ons tijdelijke adres De Molen 48 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 5700;

- ook kunt u kijken op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

 

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen, projectleider, telefoonnummer: 030-209 7145, e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

 

 

 

 

Houten, 20 november 2017