Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2017, 10554Beschikkingen | afhandelingHDSR - watervergunning voor het vullen en ledigen van het nieuwe deel van de Catharijnesingel onder de nieuwbouw stadskamer van Hoog Catharijne in Utrecht- (code HDSR 19482).

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het vullen en ledigen van het nieuwe deel van de Catharijnesingel onder de nieuwbouw stadskamer van Hoog Catharijne in Utrecht. Dit besluit is verzonden op 10-11-2017.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 15 november 2017 tot en met 27 december 2017 bij het waterschap, Tijdelijk adres van 31 juli 2017 tot 2 juli 2018: De Molen 48, 3994 DB Houten, op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

B ezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 14 november 2017.