Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 10540

Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Hoogheemraadschap van Delfland - Ontwerpbesluit watervergunning - Strandweg 13f Den Haag

2017-008928

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland is voornemens om vergunning te verlenen aan gemeente Den Haag voor het project vernieuwbouw Vitalizee op de locatie Strandweg 13F (Boulevard) te Den Haag.

Dit besluit is eerder bekend gemaakt in het Waterschapsblad (Jaargang 2017, nr. 10025). In deze publicatie is abusievelijk geen datum genoemd vanaf wanneer belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijzetermijn is op het moment van deze publicatie nog niet geheel verstreken. Om de omissie te herstellen wordt het besluit opnieuw gepubliceerd waarna een nieuwe zienswijzetermijn van zes weken (als hierna vernoemd) geldt.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken is met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de teamleider Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 260 81 08.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl