Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 10115

Gepubliceerd op 6 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Bekendmaking ontwerp-beleidsregel streefpeilen Renheid

Inzagetermijn: van 7 november 2017 tot en met 18 december 2017

 

 

 

Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2017 de ontwerp-beleidsregel met nieuwe streefpeilen voor het gebied Renheide vastgesteld.

 

Naar aanleiding van de evaluatie van het pilot-project Renheide op peil, wil het waterschap nieuwe streefpeilen hanteren voor de 2 stuwen in de Buulder Aa. Tevens wordt een flexibel peilregime gehanteerd, waarmee op basis van criteria van de streefpeilen kan worden afgeweken.

 

De stuwen in de Buulder Aa in het gebied Renheide worden als volgt ingesteld.

-stuw GA1-st9 zomer: 23.70, winter: 23.50;

-stuw GA1-st10 zomer: 22,90, winter: 22.70.

Inzage

De stukken die ter inzage liggen kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

Zienswijzen

Eenieder kan schriftelijk en/of mondeling een zienswijze indienen gedurende de periode van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan:

Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Voor het maken van een afspraak voor mondelinge zienswijzen kunt u per email contact opnemen met René Iemenschot.

 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met René Iemenschot via riemenschot@dommel.nl.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl