Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021

Met ingang van 24 oktober 2017 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 november 2017.

De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 341.

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven