Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2017, 10006Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater in verband met nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam - AGV - W-16.02996

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het onttrekken en retour bemalen van grondwater in verband met nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 31 oktober 2017 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

 

Zienswijze geven

Tot 15 november 2017 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-16.02996?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer K. Wijtenburg, telefoon 020 608 5381. Als u daarbij onze casecode W-16.02996 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

 

Amsterdam, 31 oktober 2017.