Bekendmaking Verordening Nadeelcompensatie Rijnland

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 27 januari 2016 een nadeelcompensatieverordening vastgesteld. Deze Verordening Nadeelcompensatie Rijnland vervangt de Verordening Schadevergoeding Rijnland 2012.

De Verordening Nadeelcompensatie Rijnland ziet op de wijze waarop nadeelcompensatieverzoeken worden beoordeeld en afgehandeld.

 

Een ontwerp van de verordening heeft van 30 juni 2015 tot en met 10 augustus 2015 ter inzage gelegen.

De Verordening Nadeelcompensatie Rijnland kan worden ingezien aan de linkerkant van deze bekendmaking. De dag na deze bekendmaking treedt de Verordening Nadeelcompensatie Rijnland in werking.

 

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 11 februari 2016

Naar boven