Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 9935

Gepubliceerd op 13 december 2016 09:00

Wijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing en de Verordening verontreinigingsheffing

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat de algemene vergadering op 24 november 2016 wijzigingsbesluiten van de Verordening watersysteemheffing en de Verordening verontreinigingsheffing heeft vastgesteld in verband met de voor 2017 geldende tarieven.

De Verordening Zuiveringsheffing is opnieuw vastgesteld in verband met redactionele wijzigingen, wijzingen in bijlage 1 behorende bij de Verordening zuiveringsheffing (voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening) en geldende tarief voor 2017.

De ‘Verordening zuiveringsheffing 2015’ van waterschap Scheldestromen, vastgesteld bij besluit van 5 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

De besluiten zijn te raadplegen via de website van het waterschap (www.scheldestromen.nl) en tevens als bijlage bij deze bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

De besluiten liggen tevens ter inzage bij de receptie van het waterschapskantoor te Middelburg van 08.00 tot 17.00 uur.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl