Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2016, 9926Overige overheidsinformatieVerordening verontreinigingsheffing 2010

Op 30 november 2016 heeft de Verenigde Vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard de Verordening verontreinigingsheffing 2010 (hierna: de verordening) gewijzigd.

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Onze verordeningen zijn te raadplegen op www.overheid.nl (lokale wet-en regelgeving) en op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/regelgeving

 

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 25 oktober 2016;

 

gelet op de artikelen 110 en 113 van de Waterschapswet, hoofdstuk 7 van de Waterwet en hoofdstuk 6, § 2, van het Waterschapsbesluit;

 

B E S L U I T :

 

de Verordening verontreinigingsheffing 2010, vastgesteld bij besluit van 25 november 2009 (laatstelijk gewijzigd op 25 november 2015), als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

 

A

 

Artikel 21 komt als volgt te luiden:

Het tarief bedraagt € 52,63 per vervuilingseenheid.

 

Artikel II

 

1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017;

2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 november 2016.

 

De verenigde vergadering voornoemd,

 

De dijkgraaf, mr. J.H. Oosters

 

Secretaris-directeur, mevr. M.J.H. van Kuijk