Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 954Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 2 februari 2016 een watervergunning verleend aan Bouwgroep Peters B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder ter plaatse van Brouwerijweg 35 in Domburg.