Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 953Overige overheidsinformatieBestuur waterschap stelt de partiële herziening vast van de peilbesluiten in de Lopikerwaard

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de partiële herziening van de peilbesluiten in de Lopikerwaard vastgesteld op 16 december 2015. Dit betreft de peilbesluiten De Koekoek, De Keulevaart, De Pleyt en de Hoekse Molen.

 

In 2013 zijn de peilbesluiten in de Lopikerwaard door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. Daarbij is ook besloten om een onderzoek te starten naar de effecten van een peilverlaging van 20 centimeter in peilgebied PG0900, de westelijke overgangszone van natuurgebied Broek en Blokland. Met deze partiële herziening worden de uitkomsten van het onderzoek in het peilbesluit verwerkt en is een peilverlaging van 20 cm opgenomen. Daarnaast wordt in de partiële herziening een aantal kleine wijzigingen opgenomen, bijvoorbeeld peilgebiedsbegrenzingen waarvan tijdens de uitvoering van werkzaamheden bleek dat het praktisch gezien beter was om ze enigszins anders te leggen dan eerder voorgesteld.

 

Inspraak en zienswijzen

Het ontwerp van de partiële herzieningen heeft van 30 maart t/m 10 mei 2015 ter inzage gelegen. Hierop zijn vier inspraakreacties binnengekomen, twee hiervan hebben geleid tot een wijziging van het ontwerp.

 

Stukken inzien

U kunt de herziene peilbesluiten De Koekoek, De Keulevaart, De Pleyt en De Hoekse Molen en het inspraakrapport van 10 februari tot en met 23 maart 2016 inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00.

 

Ook kunt u kijken op de website van het waterschap.

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van de partiële herziening van de peilbesluiten, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

 

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Nederlof van de afdeling Ontwikkeling, Strategie en Advies, telefoonnummer: (030) 634 59 10, email nederlof.l@hdsr.nl

 

Houten, 9 februari