HDSR - watervergunning voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen; - Hooghiemstraplein 69 Utrecht (code HDSR6561)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van vier drijvende vingersteigers en het innemen van ligplaatsen met acht sloepen;. Op de locatie Hooghiemstraplein 69 in de gemeente Utrecht. Dit besluit is verzonden op 16 november 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 19 november 2016 tot en met 31 december 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten 16 november 2016

Naar boven