Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8917Overige overheidsinformatieWatervergunning

Bouwwerkzaamheden Project ‘De Zaete’ Korringaweg 3 te Yerseke. Waterschap Scheldestromen heeft op 3 november 2016 een watervergunning verleend voor het bouwrijp maken alsmede de aanpassing van de riolering en de nieuwbouw van een appartementengebouw (blok C) aan de Korringaweg 3 te Yerseke.