Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8916Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 2 november 2016 een watervergunning verleend aan de Gemeente Sluis voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van project rioolrenovatie omgeving Woordweg, Brouwerijweg, Traverse, Ellenstraat en Waterstraat in Groede.