Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 31 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een viertal beelden

Locatie: Zutphen, Almen, Borculo, Lochem, langs de Berkel

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55771

Datum bekendmaking besluit: 5 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker, een kabel en plaatsen van hekwerken

Locatie: nabij Slingeweg 20 in Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-53958

Datum bekendmaking besluit: 6 oktober 2016

 

Watervergunning voor: aanpassen van een talud

Locatie: watergang Beek op de Paasberg, Bronbeeklaan Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-54558

Datum bekendmaking besluit: 6 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening

Locatie: watergang Leerinkbeek, RBT de Laarberg in Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55935

Datum bekendmaking besluit: 6 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van een zinker door een boogzinker i.vm. de verlegging/verbreding van watergang Baakse Beek Bovenloop

Locatie: nabij Wilgendijk 4 Zieuwent

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55830

Datum bekendmaking besluit: 12 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het verlengen van een houten damwandbeschoeiing

Locatie: nabij Mallemse Molenweg 114 te Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56151

Datum bekendmaking besluit: 12 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijke steiger t.b.v. onderhoudswerkzaamheden

Locatie: onder de Grote Pierikbrug, watergang Boven Slinge, Meenkmolenweg Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56090

Datum bekendmaking besluit: 13 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker

Locatie: de Molenbeek , Koelerweg 12-14 Harfsen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56242

Datum bekendmaking besluit: 13 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een kuilvoeropslagplaats

Locatie: Straksweg 4 te Aalten

Zaaknummer: WRIJVERg-2-50675

Datum bekendmaking besluit: 18 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van beschoeiing

Locatie: Park Sonsbeek, watergang st. Jansbeek

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56238

Datum bekendmaking besluit: 18 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een tijdelijke steiger t.b.v. onderhoudswerkzaamheden

Locatie: onder de Klandermansbrug, watergang Boven Slinge, Klandermansweg Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-56301

Datum bekendmaking besluit: 18 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van een informatiepaneel

Locatie: Idinkweg tussen 1 en 3 te Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG-2-58040

Datum bekendmaking besluit: 18 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het tijdelijke beduikeren van een watergang

Locatie: Heeckerenselaak, Dr. A. Ariensstraat 28 Steenderen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55066

Datum bekendmaking besluit: 19 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het tijdelijke plaatsen van een kunstwerk "Land-art"

Locatie: langs de Berkel, Stokkersweg Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-58882

Datum bekendmaking besluit: 19 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van 5 overstorten t.b.v. uitbreiding stelsel

Locatie: kern Warnsveld en Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55148

Datum bekendmaking besluit: 25 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het deels dempen van een watergang, vervangen van een duiker

Locatie: kruising Bolwerk/Noordgang in Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-55931

Datum bekendmaking besluit: 26 oktober 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een brug

Locatie: nabij de Bleek 4 in Vorden

Zaaknummer: WRIJVERG-2-58956

Datum bekendmaking besluit: 26 oktober 2016

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

 

Aan wie richt u het bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven