Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8742Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het dagelijks bestuur heeft op 28 september 2016 besloten om aan de Algemene Vergadering van het waterschap voor te stellen om de legger waterkeringen 2012 partieel te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de ligging van de beschermingszones A en B bij de Valkenisseweg te Biggekerke.