Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8740Overige overheidsinformatieWatervergunning en Keur ontheffing wegen

Het reconstrueren van de Puijendijk te Groede. Waterschap Scheldestromen heeft op 26 oktober 2016 een watervergunning en een Keur ontheffing wegen verleend voor de reconstructie van de Puijendijk te Groede in het kader van het 'Plan Waterdunen'.