Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8739Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 31 oktober 2016 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van werkzaamheden aan de aardgastransportleiding Terneuzen-Oostburg (modificaties 1 t/m 4), gelegen aan de Langeweg te Sluiskil.