Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2016, 8285Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een parkeergarage ter hoogte van de Antonio Vivaldistraatin Amsterdam - AGV - W-16.02419

Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater tijdens het bouwen van een parkeergarage ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat in Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 17 oktober 2016 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 31 oktober 2016 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-16.02419?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer R.G.C. Wester, telefoon 020 608 5426. Als u daarbij onze casecode W-16.02419 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 17 oktober 2016.