Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8073Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 4 oktober 2016 een watervergunning verleend aan SMA Zeeland B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemsanering op het terrein van de voormalige melkfabriek aan de Hulsterweg 20 in Kloosterzande.