Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7814Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 27 september 2016 een watervergunning verleend aan Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Jan van Renesseweg en omgeving in Renesse.