Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7630Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 19 september 2016 een watervergunning verleend aan Delta Infra B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw 150 kV schakelveld op het Hoofd Verdeel Station (HVS) Goes de Poel, gelegen aan de Repelweg in Goes.