Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7459Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 8 september 2016 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van proefsleuven in verband met modificaties 6 en 7 aan de aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg, ter hoogte van de Langeweg in Hoek.