Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7440Overige overheidsinformatieVerkeersbesluit

Instellen van een geslotenverklaring voor alle verkeer op de Zwanenburgseweg en de Hoge Duvekotsweg tussen Serooskerke en Aagtekerke, gemeente Veere, met uitzondering van (brom)fietsers en tractoren en met uitzondering van motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming aan de Zwanenburgseweg en/of de Hoge Duvekotsweg.