Verleende watervergunningen

Periode: 16 tot en met 31 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van 2 tijdelijke bruggen.

Locatie: watergang Nachtegaal en Baakse Beek Onderloop, Lankhorsterstraat en Mosselseweg Vorden

Zaaknummer WRIJVERG-2-54624

Datum bekendmaking besluit: 16 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het vergraven van een watergang naa een wadi.

Locatie: Leuvensestraat 21 Groessen

Zaaknummer WRIJVERG-2-54855

Datum bekendmaking besluit: 16 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het dämmeren van een bestaande leiding waarbij 2 watergangen worden gekruist.

Locatie: Heenkamppieperweg 2 Winterswijk-Miste

Zaaknummer WRIJVERG-2-54868

Datum bekendmaking besluit: 16 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het gedeeltelijk verplaatsen van trapdelen zodat ze beter aansluiten bij de terrassen (wijziging verg)

Locatie: Oranjewachtstraat tijdens Slag om Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-55017

Datum bekendmaking besluit: 16 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van een duiker en graven van een wadi.

Locatie: plan Slawijkseweg Netterden

Zaaknummer WRIJVERG-2-54398

Datum bekendmaking besluit: 19 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het gebruik mogen maken van het onderhoudspad als men- en ruiterroute.

Locatie: langs de Aerdtse Wetering tussen Huis Aerdt te Herwen naar de begraafplaats in Pannerden.

Zaaknummer WRIJVERG-2-55266

Datum bekendmaking besluit: 19 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van kabels d.m.v een gestuurde boring.

Locatie: Past. Scheeperstraat Vragender

Zaaknummer WRIJVERG-2-55455

Datum bekendmaking besluit: 24 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van informatiepanelen en een bank.

Locatie: dijkvak Olburgen en Steenderen dijkpaal 206, 284+30.

Zaaknummer WRIJVERG-2-54620

Datum bekendmaking besluit: 29 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het aanlegen van een biogastransportleiding.

Locatie: tracé Groot Zevert Vergisting te Beltrum naar Friesland Campina te Borculo.

Zaaknummer WRIJVERG-2-54799

Datum bekendmaking besluit: 29 augustus 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven