Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 15 augustus 2016

Watervergunning voor: het plaatsen van vissenbossen op diverse locaties in de watergang met code KEB02.225 en KEB02.220

Locatie: Kruittorenstraat Aerdt

Zaaknummer WRIJVERG-2-45186

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van hekwerken, poorten en wildroosters in de kern- en beschermingszone van de Berkel

Locatie: Oude Nettelhorstweg 1-3 Geesteren

Zaaknummer WRIJVERG-2-52635

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het bouwen van een vlonder tot aan de waterlijn van watergang Oude IJssel

Locatie: Binnenweg 8 Ulft

Zaaknummer WRIJVERG-2-52684

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het onttrekken van van water uit oppervlaktewaterlichamen te Zutphen

Locatie: Den Elterweg Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-53486

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het verleggen van watergang Afwatering van de Reinderskoemaat en het verplaatsen van de dammen met duikers

Locatie: Storckhorsterdijk 4 Lichtenvoorde

Zaaknummer WRIJVERG-2-53600

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het houden van een fietstocht

Locatie: omgeving Haaksbergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-53770

Datum bekendmaking besluit: 1 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het verlengen van de bestaande dam met duiker en het plaatsen van een nieuwe dam met duiker in watergang Afwatering van Hiddink

Locatie: Toverstraat 3 Baak

Zaaknummer WRIJVERG-2-48095

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het oprichten van een bouwwerk, binnen de beschermingszone en het plaatsen van een uitstroomvoorziening in watergang met code ARV02.060

Locatie: Leemansweg 25 Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-51807

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het houden van een zwemtocht in watergang Berkel

Locatie: Spitholterbrug Almen

Zaaknummer WRIJVERG-2-53409

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van glasvezelkabel in de kern- en beschermingszone van waterstaatswerken

Locatie: nabij Barend Ubbinkweg Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-53575

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een duiker om een zaksloot te verbinden met watergang BVM28.175

Locatie: nabij de Foxheuvelstraat 6 Didam

Zaaknummer WRIJVERG-2-53742

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het houden van een jachthondenproef in watergang Schipbeek

Locatie: nabij Kooidijk Markelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-53974

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het houden van een brandweeroefening waarbij oppervlaktewater wordt onttrokken en geloosd in watergang met code BER20.032

Locatie: Laarberg Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-54448

Datum bekendmaking besluit: 4 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het kappen van bomen inclusief het verwijderen van de stobben in de kern- en beschermingszone dijkvak Drempt

Locatie: nabij N317 Drempt

Zaaknummer WRIJVERG-2-53924

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het renoveren van de steiger in de Vispoorthaven

Locatie: Dijkvak Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-54183

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het tijdelijk plaatsen van een dam met duiker in watergang Kooigoot, met code GRS48.000

Locatie: Grolseweg 6a Beltrum

Zaaknummer WRIJVERG-2-54227

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het in twee werkgangen uitvoeren van kabelwerkzaamheden nabij een stuw in watergang Dortherbeek-west met code SBK46.000.A

Locatie: Bathmenseweg 17 Kring van Dorth

Zaaknummer WRIJVERG-2-54336

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het organiseren van een paarden4daagse, een toertocht voor ruiters en menners

Locatie: verschillende paden langs watergangen in de gemeente Berkelland

Zaaknummer WRIJVERG-2-54430

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van het moerriool en het verwijderen van beplanting binnen de kern- en beschermingszone van primaire waterkering Dijkring 47

Locatie: Boterdijk Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-54770

Datum bekendmaking besluit: 8 augustus 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven