Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 6693Overige overheidsinformatieVaststelling tweede en derde partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat  op 6 juli 2016 door het algemeen bestuur van het waterschap de 2e en 3e partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) is vastgesteld.

In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

Stukken inzien

U kunt de herzieningen van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) van 16 augustus tot en met 26 september 2016 inzien op de volgende locatie: het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00.

Ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking of direct nadat de daarvoor noodzakelijke maatregelen zijn getroffen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Wijnen, projectleider, telefoonnummer: (030) 209 71 52, e-mail: wijnen.c@hdsr.nl

 

Houten, 16 augustus 2016