Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6693

Gepubliceerd op 16 augustus 2016 09:00

Vaststelling tweede en derde partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat  op 6 juli 2016 door het algemeen bestuur van het waterschap de 2e en 3e partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) is vastgesteld.

In het peilbesluit staat aangegeven welke waterstanden het waterschap in de zomer en welke het in de winter hanteert.

Stukken inzien

U kunt de herzieningen van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk (2012) van 16 augustus tot en met 26 september 2016 inzien op de volgende locatie: het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00-17.00 uur (bij de receptie), telefoon (030) 634 57 00.

Ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking of direct nadat de daarvoor noodzakelijke maatregelen zijn getroffen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Wijnen, projectleider, telefoonnummer: (030) 209 71 52, e-mail: wijnen.c@hdsr.nl

 

Houten, 16 augustus 2016

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl