Watervergunning voor het aanleggen van een handhole in een bestaand trace in de regionale waterkering langs het Hoendiep te Hoogkerk.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 januari tot en met 8 maart 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Naar boven