HDSR - watervergunning voor aanleg van een tijdelijke werkbrug over primair oppervlaktewater; het graven en dempen van oppervlaktewater;verplaatsen van een stuw; - Oude Meije 22 Zegveld (code 1062670)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor aanleg van een tijdelijke werkbrug over primair oppervlaktewater; het graven en dempen van oppervlaktewater;verplaatsen van een stuw;. Op de locatie Oude Meije 22 in Zegveld, in de gemeente Woerden. Dit besluit is verzonden op 5 augustus 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 6 augustus 2016 tot en met 17 september 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten, 5 augustus 2016

Naar boven