HDSR - watervergunning voor het leggen van een kabel bij watergangen - Laageind 14a Driebruggen (code HDSR3741)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van een kabel bij watergangen. Op de locatie Laageind 14a in Driebruggen, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit besluit is verzonden op 4 augustus 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 5 augustus 2016 tot en met 16 september 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten, 4 augustus 2016

Naar boven