HDSR - watervergunning voor het aanleggen van twee duikers en het verwijderen van één duiker - M.A. Reinaldaweg N204 Linschoten (code HDSR3546)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van twee duikers en het verwijderen van één duiker. Op de locatie M.A. Reinaldaweg N204 in Linschoten, in de gemeente Montfoort. Dit besluit is verzonden op 4 augustus 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 5 augustus 2016 tot en met 16 september 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten 4 augustus 2016

Naar boven