HDSR - watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel - Parkhout 2 Nieuwegein (code HDSR3853_RAAM)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van een laagspanningskabel. Op de locatie Parkhout 2 in de gemeente Nieuwegein. Dit besluit is verzonden op 1 augustus 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 2 augustus 2016 tot en met 13 september 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

Houten, 1 augustus 2016

Naar boven