Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6127

Gepubliceerd op 27 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Beleidsnota afvalwaterketen 2016 – 2021

Hoe werkt waterschap Scheldestromen aan een doelmatig en duurzaam functionerende afvalwaterketen?

Het waterschap is samen met de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvalwater. Gevolgen van klimaatontwikkelingen en daardoor veranderende neerslagpatronen, maar ook de opgaven de afvalwaterketen doelmatiger en duurzamer te laten functioneren vragen forse inspanningen van gemeenten en waterschap. De Beleidsnota Afvalwaterketen 2016 – 2021 beschrijft hoe het waterschap daar in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten mee omgaat en invulling aan geeft.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl