Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 6127Overige overheidsinformatieBeleidsnota afvalwaterketen 2016 – 2021

Hoe werkt waterschap Scheldestromen aan een doelmatig en duurzaam functionerende afvalwaterketen?

Het waterschap is samen met de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afvalwater. Gevolgen van klimaatontwikkelingen en daardoor veranderende neerslagpatronen, maar ook de opgaven de afvalwaterketen doelmatiger en duurzamer te laten functioneren vragen forse inspanningen van gemeenten en waterschap. De Beleidsnota Afvalwaterketen 2016 – 2021 beschrijft hoe het waterschap daar in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten mee omgaat en invulling aan geeft.