Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 5890Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 18 juli 2016 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater voor het aanleggen van een rioolstelsel vanaf Tragel-Oost tot aan de Lange Heerenstraat in Schoondijke.