Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2016, 5796Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het verwijderen en aanbrengen van een regenwater-, vuilwater-, transportriool en persleidingen en het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van de leidingen ter hoogte van FredRoeskestraat91, 1076 ECAmsterdam - AGV - W-16.01682

Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het verwijderen en aanbrengen van een regenwater-, vuilwater-, transportriool en persleidingen en het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van de leidingen ter hoogte van Fred Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 15 juli 2016 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 30 juli 2016 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-16.01682?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegevens bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer K. van Hees, telefoon 020 608 5389. Als u daarbij onze casecode W-16.01682 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 15 juli 2016.