Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2016, 564Plannen | overig



Inspraak ontwerp-projectplan Verbreding Gooyerwetering / Driebergse Meer, deelgebied 2

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap heeft een ontwerp-projectplan vastgesteld voor de verbreding van deelgebied 2 van de Gooyerwetering. Betreft het gedeelte tussen de Bovenwijkerweg en de Doornseweg. In het projectplan staan de maatregelen die het waterschap neemt om de verbreding mogelijk te maken.

Van 25 januari 2016 tot 7 maart 2016 kunt u inspreken op het ontwerp-projectplan.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 2 van 25 januari tot 7 maart 2016 digitaal inzien via www.hdsr.nl/gooyerwetering. Bent u niet in de gelegenheid om het ontwerp-plan digitaal in te zien? Dan kunt u een papieren versie inzien op de volgende locatie:

 

- het kantoor van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

 

 

Zienswijze

Als u schriftelijk uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-plan, dan kunt u die uiterlijk tot 7 maart 2016 indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten of via post@hdsr.nl. Op www.hdsr.nl./gooyerwetering vindt u een reactieformulier dat u kunt gebruiken.

 

Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan Verbreding Gooyerwetering, deelgebied 1 wordt verwerkt. Dit gebeurt, nadat het college het plan vaststelt.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Arjan Koerhuis tel. (030) 634 58 37, e-mail koerhuis.aj@hdsr.nl 

Houten 25 januari 2016