Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 5126Plannen | overigWatervergunning

Watervergunning verleend aan: C.F.A. Kouwenberg voor: Aanvraag watervergunning (A5) ivm water in oppervlaktelichaam brengen ikv omschakelen bedrijf locatie Molenweg 1 Walsoorden.