Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 16 juni 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen en planten van een treurwilg in kernzone van watergang Oude IJssel

Locatie: IJsselweg 41 te Terborg

Zaaknummer WRIJVERG-2-50699

Datum bekendmaking besluit: 1 juni 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van een bodemonderzoek binnen de kern- en beschermingszone

Locatie: Rijksweg 40 te Drempt

Zaaknummer WRIJVERG-2-52653

Datum bekendmaking besluit: 1 juni 2016

 

Watervergunning voor: het plaatsen van bewegwijzeringsbordjes in Aerdt en Pannerden.

Locatie: Heuvelakkersestraat te Aerdt en Deukerdijk te Pannerden

Zaaknummer WRIJVERG-2-49349

Datum bekendmaking besluit: 6 juni 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een tijdelijke dam met duiker.

Locatie: Wiersseweg te Ruurlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-51825

Datum bekendmaking besluit: 6 juni 2016

 

Watervergunning voor: het aanbrengen van verharding in kernzone van watergang Dortherbeek.

Locatie: Blauwhand 1 te Laren

Zaaknummer WRIJVERG-2-47939

Datum bekendmaking besluit: 8 juni 2016

 

Watervergunning voor: het lozen van afstromend lek- en hemelwater.

Locatie: Hogenkamp 7 te Ulft

Zaaknummer WRIJVERG-2-49665

Datum bekendmaking besluit: 8 juni 2016

 

Watervergunning voor: het uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van watergang met code ARV02.085.

Locatie: IJssellaan-Grevelingenstraat te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-50918

Datum bekendmaking besluit: 8 juni 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een waterleiding kruisend met watergang Grote Beek.

Locatie: Keijenborgseweg te Zelhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-51253

Datum bekendmaking besluit: 8 juni 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een openbare verlichtingskabel en het plaatsen van 10 lichtmasten in de kernzone.

Locatie: Turfhaven te Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-51406

Datum bekendmaking besluit: 10 juni 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker.

Locatie: Henxelseweg 4 te Winterswijk

Zaaknummer WRIJVERG-2-51258

Datum bekendmaking besluit: 9 juni 2016

 

Watervergunning voor: het verlengen van een dam met duiker.

Locatie: Holtmaatsdijk-Kanaalweg te Haarlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-51396

Datum bekendmaking besluit: 9 juni 2016

 

Watervergunning voor: het vervangen van de uitstroom van het moerriool en het verwijderen van beplanting binnen de kern- en beschermingszone.

Locatie: Boterdijk te Arnhem

Zaaknummer WRIJVERG-2-51635

Datum bekendmaking besluit: 15 juni 2016

 

Watervergunning voor: het realiseren van twee uitstroomvoorzieningen in watergang Kapperkolkse W.L.

Locatie: Stokhorstweg 7 te Doetinchem

Zaaknummer WRIJVERG-2-51900

Datum bekendmaking besluit: 15 juni 2016

 

Watervergunning voor: het realiseren van een uitstroomvoorzieningen in de watergang met code BER20.032.

Locatie: Redoute 5 te Groenlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-52584

Datum bekendmaking besluit: 15 juni 2016

 

Watervergunning voor: het herplanten van populieren in de beschermingszone van watergang Palland Sloot

Locatie: Noordelijke Beekweg 1 te Heelweg

Zaaknummer WRIJVERG-2-49867

Datum bekendmaking besluit: 16 juni 2016

 

Watervergunning voor: het verleggen van een kabel in/aan de te vervangen Haalmansbrug over watergang Berkel.

Locatie: Haalmansweg te Lochem

Zaaknummer WRIJVERG-2-52491

Datum bekendmaking besluit: 16 juni 2016

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven