HDSR - watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en het leggen van een lagedrukgasleiding - bij Gr v L v Sandenburgwg 10 Wijk bij Duurstede (code 1050089)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van een laagspanningskabel en het leggen van een lagedrukgasleiding. Op de locatie bij Gr v L v Sandenburgwg 10 in de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit besluit is verzonden op 21 juni 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 22 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 21 juni 2016

Naar boven