HDSR - watervergunning voor het dempen en verbreden van een gedeelte watergang - Boveneind NZ 14 Benschop (code 1061610)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het dempen en verbreden van een gedeelte watergang. Op de locatie Boveneind NZ 14 in Benschop, in de gemeente Lopik. Dit besluit is verzonden op 21 juni 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 22 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 20 juni 2016

Naar boven