Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2015

Met ingang van maandag 20 juni 2016 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2015, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli 2016.

 

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

 

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 358.

 

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven