HDSR - watervergunning voor het losnemen en heraansluiten van een laagspanningskabel - Endelkade 4 Nieuwerbrug (code 1061753)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het losnemen en heraansluiten van een laagspanningskabel. Op de locatie Endelkade 4 in Nieuwerbrug, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit besluit is verzonden op 15 juni 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 14 juni 2016 tot en met 26 juli 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 15 juni 2016

Naar boven