HDSR - watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel en het (ver)plaatsen van een lichtmast bij een waterkering- Dorp 199 Benschop (code 1060026)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van een laagspanningskabel en het (ver)plaatsen van een lichtmast bij een waterkering. Op de locatie Dorp 199 in Benschop, in de gemeente Lopik. Dit besluit is verzonden op 15 juni 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 16 juni 2016 tot en met 28 juli 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

Houten, 15 juni 2016

Naar boven