Intrekken van de Uitvoeringsregelingen van de Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers en extra open water

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met de Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers en extra open water grondeigenaren gestimuleerd om natuurvriendelijke oevers en extra open water op hun percelen aan te leggen.

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 12 april 2016 met terugwerkende kracht per 1 januari 2016, de twee uitvoeringsregelingen van de Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers en extra open water (de Uitvoeringsregeling HDSR aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers en open water Oude Rijngebied d.d. 2 september 2008, gewijzigd op 4 oktober 2011 en de Uitvoeringsregeling HDSR aanleg en onderhoud natuurvriendelijke oevers Overig beheersgebied HDSR d.d. 15 december) ingetrokken.

 

Met ingang van 1 januari 2016 kan daarom geen subsidie meer worden aangevraagd. Binnen de afgesloten overeenkomsten worden jaarlijks nog wel de beheervergoedingen voor aangelegde natuurvriendelijke oevers uitbetaald.

 

Houten,

15 juni 2016

Naar boven