Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 4554Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Gasunie

Het waterschap heeft op 25 mei 2016 een watervergunning verleend aan Gasunie Grid Services B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuwe gastransportleiding ter hoogte van de Lange weg, Provinciale weg en Engelaarsdijk in Scherpenisse.