Verleende watervergunningen

Periode: 1 tot en met 15 mei 2016

 

Watervergunning voor: het realiseren van een schaapskooi.

Locatie: Mallumse Molenweg 39 Eibergen

Zaaknummer WRIJVERG-2-45508

Datum bekendmaking besluit: 9 mei 2016

 

Watervergunning voor: het tijdelijk plaatsen van een reclamebord.

Locatie: kruising Dorpsstraat-Bevermeerseweg te Angelo

Zaaknummer WRIJVERG-2-46544

Datum bekendmaking besluit: 9 mei 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: N313 te Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-49553

Datum bekendmaking besluit: 9 mei 2016

 

Watervergunning voor: het graven van een proefsleuf.

Locatie: Rijksweg 40b Drempt

Zaaknummer WRIJVERG-2-50754

Datum bekendmaking besluit: 9 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van glasvezelkabel.

Locatie: route Polweg - Grangesbergerlaan Tolkamer-Tuidorp

Zaaknummer WRIJVERG-2-46837

Datum bekendmaking besluit: 10 mei 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van een waterleiding.

Locatie: Havenstraat Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-49670

Datum bekendmaking besluit: 11 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van telecomkabels.

Locatie: diverse locaties in Doesburg

Zaaknummer WRIJVERG-2-49763

Datum bekendmaking besluit: 11 mei 2016

 

Watervergunning voor: het maken van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Lage Heurnseweg 1 De Heurne

Zaaknummer WRIJVERG-2-49928

Datum bekendmaking besluit: 11 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanplanten van een beukenhaag.

Locatie: Veldweg 13 Haarlo

Zaaknummer WRIJVERG-2-50167

Datum bekendmaking besluit: 11 mei 2016

 

Watervergunning voor: het verwijderen van beplanting en maken van een tijdelijke op/afrit.

Locatie: tegenover IJsseldijk 20 te Westervoort

Zaaknummer WRIJVERG-2-51080

Datum bekendmaking besluit: 11 mei 2016

 

Watervergunning voor: het bouwen van een serre.

Locatie: Marspoortstraat 17-19 Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-49678

Datum bekendmaking besluit: 12 mei 2016

 

Watervergunning voor: het leggen van een glasvezelverbinding.

Locatie: traject Molenstraat Herwen en Aerdtseweg Babberich

Zaaknummer WRIJVERG-2-46892

Datum bekendmaking besluit: 13 mei 2016

 

Watervergunning voor: uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het verwijderen van de Havenstraat-West.

Locatie: Havenstraat-West Zutphen

Zaaknummer WRIJVERG-2-49400

Datum bekendmaking besluit: 13 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van vijf uitstroomvoorzieningen.

Locatie: Einsteinstraat Zevenaar

Zaaknummer WRIJVERG-2-49947

Datum bekendmaking besluit: 13 mei 2016

 

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening.

Locatie: Roelendijk 6 Aalten

Zaaknummer WRIJVERG-2-50476

Datum bekendmaking besluit: 13 mei 2016

 

Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.

Locatie: Buurserbeek, Kappenweg 3 Markvelde

Zaaknummer WRIJVERG-2-50975

Datum bekendmaking besluit: 13 mei 2016

 

 

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Inzien watervergunning

 

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven